Όροι και Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ WEBSITE Η πρόσβαση στο συγκεκριµένο website (στο εξής αναφερόµενο ως το «Website») στην τοποθεσία της εταιρείας « IFHELLAS Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία » (στο εξής αναφερόµενη ως « IFHELLLAS »), όπως αυτή καθορίζεται στο τµήµα εκείνο του website µε τίτλο «Πληροφορίες για την εταιρεία µας», καθώς επίσης και η χρήση του περιεχοµένου του συγκεκριµένου website, υπόκεινται στις προϋποθέσεις χρήσης όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω (στο εξής αναφερόµενες ως «Όροι και Προϋποθέσεις») Η πρόσβαση, η πλοήγηση και η επίσκεψη στις πληροφορίες οι οποίες περιλαµβάνονται στο Website αποτελεί αποδοχή εκ µέρους του χρήστη (στο εξής αναφερόµενος ως «εσείς») των Όρων και των Προϋποθέσεων. 1. ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ Η IFHELLLAS µπορεί να τροποποιήσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγµή και χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Από τη στιγµή που οι αλλαγές δηµοσιεύονται µέσω της online αποστολής τους στο website, θεωρείται αυτόµατα ότι γίνονται δεκτές χωρίς όρους από εσάς από τη στιγµή που θα συνδεθείτε στο Website µετά από την online ενηµέρωση του. Η IFHELLLAS προτείνει να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήµατα την τοποθεσία των Όρων και Προϋποθέσεων προκειµένου να είστε ενηµερωµένοι για τυχόν τροποποιήσεις και / ή αναβαθµίσεις. 2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ Τα στοιχεία που περιέχονται στο Website (πληροφορίες, κείµενα, εικόνες, ήχοι, λογότυπα και γενικότερα κάθε είδος δεδοµένα, στο εξής αναφερόµενα ως το «Περιεχόµενο») καθώς επίσης και το ίδιο το Website προστατεύονται από τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και οι όποιες βάσεις δεδοµένων παραµένουν στην αποκλειστική κατοχή της IFHELLLAS και / ή τρίτων µερών. Έχετε εξουσιοδότηση να κατεβάζετε Περιεχόµενο αποκλειστικά για προσωπική, ιδιωτική και µη εµπορική χρήση, µε τον όρο να διατηρούνται όλες οι αναφορές σε πνευµατικά δικαιώµατα και δικαιώµατα αντιγραφής που σχετίζονται µε το Περιεχόµενο καθώς επίσης να απέχετε από τροποποιήσεις ή αλλαγές του Περιεχοµένου. Κάθε ολική ή µερική εξαγωγή, επανάχρηση, αναπαραγωγή, αναπαράσταση ή τροποποίηση όλου ή µέρους του Περιεχοµένου για σκοπούς άλλους πέρα από προσωπικούς και αυστηρά ιδιωτικούς (µεταξύ αυτών συγκαταλέγονται συγκεκριµένα και τυχόν έκθεση στο κοινό ή οποιαδήποτε εµπορική χρήση) απαγορεύεται χωρίς την προηγούµενη ρητή εξουσιοδότηση από την IFHELLLAS . Κάθε ποσοτική ή ποιοτική ουσιαστική εξαγωγή ή επανάχρηση όλων ή µέρους των δεδοµένων τα οποία περιέχονται στο Website απαγορεύεται, ακόµα και για ιδιωτική χρήση. Επιπλέον, κάθε επαναλαµβανόµενη και συστηµατική εξαγωγή ή επανάχρηση οποιουδήποτε ποσοτικά ή ποιοτικά µη ουσιαστικού µέρους του περιεχοµένου του Website απαγορεύεται, ακόµη και για ιδιωτική χρήση, όταν παρόµοιες ενέργειες υπερβαίνουν τους συνήθεις όρους χρήσης του Website. Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τη χρήση που κάνετε όσον αφορά στο Περιεχόµενο που εµφανίζεται στο Website, συµπεριλαµβανοµένων και των τρίτων µερών. Τα σήµατα κατατεθέντα και τα λογότυπα που εµφανίζονται στο Website αποτελούν ιδιοκτησία της IFHELLLAS ή τρίτων µερών. Κάθε επανάχρηση, οποιασδήποτε µορφής, αυτών των λογότυπων και των σηµάτων κατατεθέντων απαγορεύεται, εκτός αν έχετε λάβει εξουσιοδότηση από την IFHELLLAS ή από κάποιο τρίτο µέρος που έχει στην κατοχή του παρόµοια λογότυπα και σήµατα κατατεθέντα. Καµία αναφορά στο Website δεν δύναται να ερµηνευθεί ως παραχώρηση δικαιωµάτων σε εσάς όσον αφορά στα λογότυπα και τα σήµατα κατατεθέντα τα οποία αναφέρονται παραπάνω. 3. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ SITE Η IFHELLLAS διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί, να αναστέλλει και / ή να διακόπτει οποιαδήποτε στιγµή, περιστασιακά ή οριστικά, όλο ή µέρος του Website, να αναβαθµίζει ή να διορθώνει τις πληροφορίες που διατίθενται στο Website, ή να προβαίνει σε βελτίωση του, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Υπό αυτές τις συνθήκες, η IFHELLLAS δεν φέρει ουδεµία ευθύνη για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή του Website ή της πρόσβασης σε αυτό. Προκειµένου να εµποδίσει την εξάπλωση των ιών των υπολογιστών ή άλλων επιβλαβών προγραµµάτων, η IFHELLLAS καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρµογή των τεχνικών εκείνων µέσων που είναι συµβατά µε τα τρέχοντα πρότυπα. Παρόλα αυτά, δεδοµένης της δοµής του ∆ιαδικτύου και της ταχύτητας µε την οποία εξελίσσεται, η IFHELLLAS δεν είναι σε θέση να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά στην παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραµµάτων. Εποµένως, προκειµένου να µειωθούν οι κίνδυνοι, αποτελεί δική σας ευθύνη το να αποθηκεύετε τακτικά τα δεδοµένα σας πριν τη σύνδεσή σας στο ∆ιαδίκτυο καθώς επίσης και το να εγκαθιστάτε τα κατάλληλα µέτρα καταπολέµησης των ιών (antivirus προγράµµατα). 4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ Σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες ρυθµιστικές διατάξεις, αναγνωρίζετε και συµφωνείτε ρητά ότι : Το παρόν Website προσφέρεται σε εσάς «ΩΣ ΕΧΕΙ» και είναι προσβάσιµο ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα του, χωρίς να υπάρχει σαφής ή υποβόσκουσα εγγύηση οποιασδήποτε µορφής από την πλευρά της IFHELLLAS , καθώς επίσης και ότι αναλαµβάνετε όλη την ευθύνη αλλά και τον κίνδυνο όσον αφορά στη χρήση του Website. Η IFHELLLAS δεν παρέχει καµία υπόσχεση ή εγγύηση ότι το Website θα αποδώσει µε τον προσδοκώµενο τρόπο, χωρίς διακοπές και σφάλµατα, ούτε ότι αυτές οι διακοπές και τα σφάλµατα θα επιδιορθώνονται και / ή ούτε ότι το εν λόγω Website δεν θα περιλαµβάνει ιούς. Η IFHELLLAS δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση, σαφή ή υποβόσκουσα, όσον αφορά στην ακρίβεια, την εξάντληση και τη συµβατότητα των πληροφοριών στις οποίες έχετε πρόσβαση στο Website µε σκόπιµη χρήση του. Κάθε είδους υλικό που κατεβάζετε ή αποκτάτε µε οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί δικό σας κίνδυνο και ρίσκο. Η IFHELLLAS δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για τυχόν ζηµιές που θα υποστεί ο υπολογιστής σας. Στο βαθµό που αυτό επιτρέπεται από τις ισχύουσες νοµικές ή ρυθµιστικές διατάξεις, η IFHELLLAS αποποιείται κάθε ευθύνη για άµεσες ή έµµεσες ζηµίες, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται συγκεκριµένα: απώλεια κέρδους, πελατών, δεδοµένων, ή απόρρητης ιδιοκτησίας που ενδέχεται να προκύψει λόγω της χρήσης του Website (ή λόγω της αδυναµίας χρήσης του) ή ως συνέπεια της συµπεριφοράς ενός τρίτου µέρους στο Website, και γενικότερα, οποιοδήποτε ενδεχόµενο που σχετίζεται άµεσα µε το Website. Επιπλέον, η IFHELLLAS δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη όσον αφορά στις υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση µέσω του ∆ιαδικτύου. Η IFHELLLAS αποποιείται κάθε ευθύνη για οτιδήποτε προκύπτει και οφείλεται σε χρήση του Website η οποία δεν γίνεται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του. 5. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ Κάθε δηµιουργία συνδέσµου – συνδέσµων στο Website και κάθε δηµιουργία πλαισίων σε αυτό υπόκειται στην προηγούµενη εξουσιοδότηση της IFHELLLAS , στην διακριτική ευχέρεια της οποίας έγκειται και ή ανά πάσα στιγµή άρση της εξουσιοδότησης αυτής. Η IFHELLLAS θα διατηρεί το δικαίωµα να απαιτεί τη διαγραφή κάθε συνδέσµου ή πλαισίου του Website για το οποίο δεν έχει δώσει εξουσιοδότηση ή δεν µπορεί να εξακολουθεί να την παρέχει. Το Website ενδέχεται να περιλαµβάνει συνδέσµους για άλλα websites. Η IFHELLLAS δεν αναλαµβάνει την ευθύνη όσον αφορά στο περιεχόµενο των sites στα οποία ενδέχεται να έχετε πρόσβαση µέσω των συνδέσµων που προσφέρονται από το Website. Η παρουσία ενεργών συνδέσµων στο Website δεν σηµαίνει µε κανέναν τρόπο ότι η IFHELLLAS ελέγχει ή εγκρίνει το περιεχόµενο των sites εκείνων προς τα οποία έχουν δηµιουργηθεί σύνδεσµοι ή εκείνων από τα οποία έχουν δηµιουργηθεί σύνδεσµοι που οδηγούν στο Website της IFHELLLAS . 6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Κατά τη στιγµή της εγγραφής σας στο Website ή κάθε φορά που επισκέπτεστε το Website, η IFHELLLAS ενδέχεται να συλλέξει και να χρησιµοποιήσει δεδοµένα που αφορούν στο πρόσωπό σας. Ένα µέρος αυτών των δεδοµένων είναι απαραίτητο για να µπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Website και στις υπηρεσίες που παρέχει. Αποδέκτης των δεδοµένων αυτών είναι η IFHELLLAS και θα τα χρησιµοποιήσει για λόγους συλλογής δεδοµένων. Ενδέχεται επίσης να χρησιµοποιηθούν ή να αποκαλυφθούν σε τρίτα µέρη για άµεσες ενέργειες µάρκετινγκ της IFHELLLAS . Σε αυτή την τελευταία περίπτωση, µπορείτε να αρνηθείτε παρόµοια µεταφορά δεδοµένων επικοινωνώντας µε τον διαχειριστή του Website στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: elisa.marougliani@alhellas.gr Τα προσωπικά σας δεδοµένα ενδέχεται επίσης να χρησιµοποιηθούν από την IFHELLLAS για να σας αποστέλλει περιστασιακά ειδοποιήσεις σηµαντικών τροποποιήσεων οι οποίες σχετίζονται µε τη λειτουργία του Website, µε νέες υπηρεσίες που σας παρέχονται καθώς επίσης και µε ειδικές προσφορές οι οποίες ενδέχεται να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εσάς. Μας εξουσιοδοτείτε να αποκαλύπτουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα στους παροχείς υπηρεσιών και στους προµηθευτές µας όταν παρόµοια αποκάλυψη κρίνεται απαραίτητη για την απόδοση της υπηρεσίας του Website που έχετε ζητήσει. Τέλος, κατανοείτε και συµφωνείτε ότι η IFHELLLAS ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλύψει ένα µέρος των δεδοµένων αυτών προκειµένου να συµµορφώνεται µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ειδικότερα στα πλαίσια µιας δικαστικής υπόθεσης. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωµα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδοµένα και να διορθώσετε ή να διαγράψετε (χωρίς χρέωση) οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδοµένα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου υπ’αριθµό 2472/97 περί µηχανογραφηµένων πληροφοριών, αρχείων δεδοµένων και ελευθερίας. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωµά σας για πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών σας δεδοµένων επικοινωνώντας µε την IFHELLLAS στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: elisa.marougliani@alhellas.gr Η IFHELLLAS έχει χρησιµοποιήσει τα απαραίτητα µέσα προστασίας της ασφάλειας και του απόρρητου των αρχείων που έχουν δηµιουργηθεί από προσωπικά δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί από το Website, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Εντούτοις, η IFHELLLAS δεν ελέγχει τις λειτουργίες του ∆ιαδικτύου και σας υπενθυµίζει ότι υπάρχει πιθανότητα κινδύνου όσον αφορά στο απόρρητο των δεδοµένων τα οποία µεταδίδονται µέσω του συγκεκριµένου δικτύου. 7. COOKIES H IFHELLLAS ενδέχεται να χρησιµοποιήσει cookies µε στόχο να σας παρέχει ταξινοµηµένες πληροφορίες κάθε φορά που συνδέεστε µε το Website καθώς επίσης να διευκολύνει τη διαχείριση του Website, κυρίως για λόγους στατιστικών ερευνών. Χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες του Website, εξουσιοδοτείτε την αποθήκευση παρόµοιων cookies καθώς επίσης και τη χρήση τους από την IFHELLLAS . Παρόλα αυτά, η IFHELLLAS σας πληροφορεί ότι έχετε τη δυνατότητα να αρνηθείτε αυτά τα cookies τροποποιώντας τις ρυθµίσεις της µηχανής αναζήτησής σας για το ∆ιαδίκτυο. 8. Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΑΣ ΣΤΟ WEBSITE Η IFHELLLAS θέτει στη διάθεσή σας τα µέσα (online φόρµα, κτλ) τα οποία σας επιτρέπουν να µεταδίδετε πληροφορίες. Έχετε γνώση ότι η µετάδοση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει ζηµίες σε τρίτους ή ακόµη να αντίκειται στην ισχύουσα νοµοθεσία. Χρησιµοποιώντας το Website αναλαµβάνετε την ευθύνη να απέχετε από τη διάδοση και / ή τη µετάδοση µηνυµάτων, εικόνων ή πληροφοριών γενικότερα που ενδέχεται να παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή των επικοινωνούντων, να αποτελούν πράξη διάκρισης, να αντίκεινται στη δηµόσια τάξη και στην ηθική αξιοπρέπεια ή να παραβιάζουν τα δικαιώµατα τρίτων. Αναλαµβάνετε επίσης την υποχρέωση να επαληθεύετε το περιεχόµενο κάθε µηνύµατος ή πληροφορίας που ενδέχεται να αποκαλύψετε. 9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Η IFHELLLAS σας προσφέρει την επιλογή να δηµιουργήσετε έναν ιδιωτικό λογαριασµό ο οποίος θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε κάποιον ιδιωτικό τοµέα του Website. Ο τοµέας αυτός έχει σκοπό την προσφορά πληροφοριακών υπηρεσιών καθώς επίσης και το να σας επιτρέπει να κάνετε παραγγελίες online (προς επιβεβαίωση από την IFHELLLAS ). Η πρόσβαση στον ιδιωτικό αυτό τοµέα του Website πραγµατοποιείται µέσω ενός ονόµατος χρήστη και ενός κωδικού πρόσβασης. Αναλαµβάνετε την ευθύνη να µην αποκαλύψετε σε κανέναν τρίτο τις πληροφορίες που αφορούν στην IFHELLLAS ή τρίτα µέρη των οποίων µπορεί να έχετε γίνει γνώστης κατά τη διάρκεια της σύνδεσής σας µε το Website. Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση της ταυτότητάς σας είναι προσωπικά και αυστηρά απόρρητα. Πρέπει να είστε µόνος για να τα χρησιµοποιήσετε. Αναλαµβάνετε να διατηρήσετε το απόρρητο αυτό και επίσης δέχεστε ότι έχετε λάβει γνώση του ότι είστε το µοναδικό µέρος που έχει την ευθύνη διατήρησης αυτού του απορρήτου του ονόµατος και του κωδικού χρήστη, των πληροφοριών στο λογαριασµό σας, αλλά και των ενεργειών που λαµβάνουν χώρα στο λογαριασµό σας. Οφείλετε να ειδοποιείτε άµεσα την IFHELLLAS για κάθε χρήση του λογαριασµού σας µε σκοπό την εξαπάτηση. Τέλος, σε περίπτωση που κάνετε παραγγελίες ή που δίνετε εντολές για online παράδοση µέσω του Website της IFHELLLAS , θεωρείται ότι έχετε λάβει γνώση του γεγονότος ότι δεσµεύεστε νοµικά να τηρήσετε τις παραπάνω αναλήψεις ευθυνών. 10. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Παρακάτω θα βρείτε τους όρους που αφορούν στα µέλη καθώς επίσης και τη µέθοδο αναγνώρισης που χρησιµοποιείται σχετικά µε τις παραγγελίες που πρόκειται να γίνουν online. 10.1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ 10.1.1 Ο Πελάτης δηλώνει ότι είναι επαγγελµατίας και ότι τον ενδιαφέρουν τα προϊόντα της IFHELLLAS και αναλαµβάνει την ευθύνη να χρησιµοποιεί τις Υπηρεσίες αποκλειστικά και µόνο για τις ανάγκες των επαγγελµατικών του δραστηριοτήτων. Για επαλήθευση, ο Πελάτης θα παρέχει τη στιγµή που θα γίνεται µέλος όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα του επιτρέπουν να αναγνωρίζεται ως τέτοιος : Αριθµό Μητρώου κτλ. 10.1.2 Ο Πελάτης θα θεωρείται επίσηµα µέλος του Website µόλις συµπληρώσει όλα τα στοιχεία της online φόρµας για αίτηση µέλους και κατόπιν εγκρίσεως από την πλευρά της IFHELLLAS , η οποία διατηρεί το δικαίωµα να µη δεχθεί οποιαδήποτε υποψηφιότητα µέλους η οποία ενδέχεται να είναι µη κατάλληλη όσον αφορά στην αποστολή και τη φήµη του εν λόγω Website και / ή των δραστηριοτήτων που προσφέρει. 10.1.3 Ο Πελάτης αναλαµβάνει την ευθύνη να παρέχει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες για την εγγραφή του ως µέλους µη αυθεντικό και ακριβή τρόπο. Κάθε µετάδοση λανθασµένων πληροφοριών θα καταλήξει είτε σε απόρριψη της αίτησης για τον Πελάτη είτε σε εξαίρεσή του από τις εγγραφές εάν ο Πελάτης είναι ήδη µέλος. Μπορεί επίσης να οδηγήσει στον νόµιµο τερµατισµό της παρούσας σύµβασης χωρίς πρότερη επίσηµη ειδοποίηση, απλά και µόνο µε µια ανακοίνωση. 10.1.4 Κατά τη στιγµή της εγγραφής του ως µέλος, ο Πελάτης αναλαµβάνει την ευθύνη να υπογράψει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις που αφορούν στα Μέλη και στις Πωλήσεις και οι οποίοι ισχύουν για κάθε συναλλαγή που γίνεται στο Website και την οποία µπορεί κανείς να συµβουλευτεί σε αυτό. 10.1.5 Από τη στιγµή της εγγραφής του ως µέλους, η IFHELLLAS αποδίδει στον Πελάτη ένα προσωπικό, ανακλητό, µη αποκλειστικό και µη µεταβιβάσιµο δικαίωµα πρόσβασης στο Website για αποκλειστικά επαγγελµατική χρήση και στα πλαίσια των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση. 10.1.6 Το δικαίωµα πρόσβασης στο Website αποδίδεται από την IFHELLLAS στον Πελάτη αφού η εταιρεία εξετάσει το προφίλ της επιχείρησης του Πελάτη. Κατά συνέπεια, τυχόν µεταβολή της νοµικής κατάστασης του Πελάτη η οποία ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα αλλαγή του ελέγχου στον Πελάτη, ιδιαίτερα αν οφείλεται σε επανάκτηση µετοχών, συγχώνευση, σπλίτ ή σε µεταφορά της επιχείρησής του, ενδέχεται να επισύρει την άµεση διαγραφή του από τα αρχεία και τη νέα αίτηση για εγγραφή µέλους από τον Πελάτη. 10.2 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 10.2.1 Ο Πελάτης έχει πρόσβαση στον ιδιωτικό λογαριασµό του στο Website χρησιµοποιώντας ένα όνοµα χρήστη (στο εξής αναφερόµενο ως «Όνοµα Χρήστη»), και έναν κωδικό πρόσβασης (στο εξής αναφερόµενο ως «Κωδικός Πρόσβασης»), τα οποίο παρέχονται στον Πελάτη προσωπικά από την IFHELLLAS . Η IFHELLLAS θα παρέχει το Όνοµα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης σε όλους τους εξουσιοδοτηµένους χρήστες, οι οποίοι ορίζονται ονοµαστικά από τον Πελάτη (στο εξής αναφερόµενοι ως «Χρήστες») στην αίτηση µέλους. 10.2.2 Εάν ο Πελάτης αποφασίσει να αποσύρει το δικαίωµα πρόσβασης από κάποιον Χρήστη ή να αποδώσει το δικαίωµα αυτό σε κάποιο νέο Χρήστη, θα πρέπει να ειδοποιήσει την IFHELLLAS µε επιστολή ή φαξ έτσι ώστε η εταιρεία να µπορέσει να προχωρήσει είτε σε απενεργοποίηση του Ονόµατος Χρήστη και του Κωδικού Πρόσβασης του Χρήστη από τον οποίο αφαιρέθηκε το δικαίωµα πρόσβασης, είτε στον καθορισµό και την αποστολή ενός νέου Ονόµατος Χρήστη και Κωδικού Πρόσβασης σε έναν νέο Χρήστη που θα ορίσει ο Πελάτης. Στην περίπτωση που η αίτηση του Πελάτη έχει να κάνει µε νέο Χρήστη, η επιστολή ή το φαξ που αναφέρεται παραπάνω θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν το νέο Χρήστη όπως απαιτείται στη φόρµα αίτησης για τα µέλη (ταυτότητα, θέση κτλ.). 10.2.3 Ο Πελάτης αναλαµβάνει την ευθύνη να διατηρήσει το απόρρητο του Ονόµατος Χρήστη και του Κωδικού Πρόσβασης που του έχουν δοθεί καθώς επίσης και να µην επιτρέψει σε κανέναν πέρα από τους δηλωµένους Χρήστες να χρησιµοποιήσουν το ¨Όνοµα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης. Ο Πελάτης εγγυάται τη νόµιµη χρήση του Ονόµατος Χρήστη και του Κωδικού Πρόσβασης από τους Χρήστες, σύµφωνα µε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Μέλους και Πωλήσεων. Ο Πελάτης θα πρέπει να ειδοποιεί άµεσα την IFHELLLAS εάν έχει λόγο να πιστεύει ότι δεν έγινε σεβαστό το απόρρητο ή ότι κάποιο πρόσωπο που δεν είχε παρόµοιο δικαίωµα είχε ή ενδέχεται να έχει στο µέλλον πρόσβαση στον Κωδικό Πρόσβασης ή στο Όνοµα Χρήστη. 10.2.4 Κάθε προσφορά, αποδοχή προσφοράς και κάθε άλλη πληροφορία που αποκαλύπτεται στην IFHELLLAS µέσω του Ονόµατος Χρήστη και του Κωδικού Πρόσβασης θα λαµβάνονται άµεσα υπόψη από την IFHELLLAS και θα αποτελούν δεσµευτικά στοιχεία για τον Πελάτη από τη στιγµή που η IFHELLLAS δεν θα έχει προηγουµένως ειδοποιηθεί εγγράφως για την πιθανότητα χρήσης του εν λόγω Ονόµατος Χρήστη και / ή Κωδικού Πρόσβασης µε σκοπό την εξαπάτηση. 10.2.5 Ο Πελάτης συµφωνεί ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις της Οδηγίας 99/93 Ε.Ε. και του Π.∆. 150/2001 το οποίο εµπεριείχε την παραπάνω οδηγία όσον αφορά στο νοµικό πλαίσιο των ψηφιακών υπογραφών, (α) η ψηφιακή του υπογραφή τον δεσµεύει απέναντι στην IFHELLLAS , εκφράζει την προσωπική του θέληση και δηµιουργεί για λογαριασµό του δικαιώµατα και υποχρεώσεις κατά τον ίδιο τρόπο µε την χειρόγραφη υπογραφή και (β) ότι δεν θα προχωρήσει σε παραίτηση από την εγκυρότητα των όσων µε το παρόν συµφωνούνται µε µοναδικό λόγο ότι όλα αυτά ισχύουν µόνο µέσω της χρήσης του Site και των συναλλαγών που έχουν πραγµατοποιηθεί µε ψηφιακή υπογραφή. 10.3 ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Η IFHELLLAS διατηρεί το δικαίωµά της να τροποποιήσει τους όρους χρήσης του site της έτσι ώστε να συµµορφώνεται µε τυχόν µελλοντικές διατάξεις της νοµοθεσίας ή µε την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, η οποία δυνάµει του Π.∆.150/2001 πρόκειται να ξεκαθαρίσει τις απαιτήσεις που θέτει το παραπάνω προεδρικό διάταγµα όσον αφορά στην πιστοποίηση της ύπαρξης µιας συσκευής δηµιουργίας ασφαλούς και αξιόπιστης υπογραφής. 11 ΓΕΝΙΚΑ Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται από την ελληνική νοµοθεσία. Οποιαδήποτε αντιδικία προκύψει από τη χρήση του Website της IFHELLLAS εµπίπτει στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Οι «Όροι και Προϋποθέσεις» αποτελούν το σύνολο της συµφωνίας που υφίσταται µεταξύ των Πελατών (δηλαδή εσάς) και της IFHELLLAS και αντικαθιστούν οποιαδήποτε άλλη πιθανή συµφωνία ενδέχεται να υπάρξει µεταξύ σας.